<<  Stokerli  Kalorifer Kazanı
   
   
 

Katı yakıtlı stokerli otomatik kalorifer kazanı, helezonla yanma potasına kömür taşır, taşınan kömür pota içerisine eşit bir şekilde dağıldığı için, eşit dağılan kömürle birlikte oksijen dağılımında eşit ve homojendir. Böylelikle yakıtta curuf ve çiğ dökülme kesinlikle olmamaktadır. Yakıtın bitmesi durumunda ikaz verir. Fanın hızını ayarlayarak bacadan çıkan sıcaklığı en aza indirir.

 

Hem otomatik hem manuel kullanım, Ceviz ve fındık kömürü bunkerde yakabilme. Kazan Yanarken ve çalışırken duman veya toz kesinlikle çıkmaz. Gelberi aletiyle plakalar arasında kurum üsten alta indirilerek kurum kazan içerisine boşaltılır. Temizliği yapan kişiye rahatsızlık vermez.